YAYIN ALANLARI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Engellilerde beden eğitimi ve spor

Okul öncesinde hareket eğitimi ve oyun

Okul sporları

Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme

Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri

Öğretmen eğitimi

Ölçme ve değerlendirme

Psikomotor gelişim

Sporda değerler ve değer eğitimi

Diğer

Hareket ve Antrenman Bilimi

Kinantropometri

Maç analizleri

Modelleme ve simülasyon

Motor kontrol

Özel gruplarda antrenman

Performans testleri

Periyotlama

Spor biyomekaniği

Sporda performans bileşenleri

Veri işleme

Diğer

Rekreasyon

Okul ve kampus

Park ve açık alan

Rekreasyon yönetimi

Sanayi

Terapi

Turizm

Yerel yönetimler

Diğer

Spor Sağlık Bilimleri

Beslenme ve performans

Doping

Egzersiz metabolizması ve beslenme

Egzersiz ve spor biyokimyası

Egzersiz ve spor fizyolojisi

Ergojenik yardım

Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk

Genetik

Hastalıklar ve spor

Özel gruplarda spor ve sağlık

Spor sakatlıkları ve rehabilitasyon

Sporcu sağlığı

Sporda sağlıklı ve dengeli beslenme

Şişmanlık

Temas sporlarında hastalıklar

Yaşlılarda spor

Yaşlılarda spor ve fiziksel sağlık

Yaşlılarda spor ve mental sağlık

Diğer

Spor Yönetimi

Etkinlik yönetimi

Olimpizm

Örgütlenme ve örgütsel davranış

Pazarlama ve sponsorluk

Spor ekonomisi ve finansmanı

Spor hukuku

Spor politikaları

Tesis işletmeciliği ve yönetimi

Yerel yönetimler

Diğer

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

Beceri öğrenimi

Etik

Felsefe

Kaygı ve stres

Kişilik

Liderlik

Medya

Motivasyon

Psikomotor gelişim

Spor ahlakı ve fair play

Şiddet

Tarih

Toplumsal cinsiyet

Toplumsal kimlik

Toplumsal sınıf

Zihinsel antrenman

Diğer